kuva
AJANKOHTAISTA
JOUKKUE
KALENTERI
OTTELUT
FUTSAL
TULOSVEIKKAUS
VIERASKIRJA
HISTORIA
Pelit
Sarjataulukot
Maalipörssit
KUVIA
LINKIT
LTU KAKKONEN


Kolmonen 2015
 
Olli Mäenpää4
Elias Thureson3
Tuukka Keskikallio2
Sami Lehtilä2
Santeri Ratia2
Timo Asikainen1
Antti Koivisto1
Omar Razaqi1
Mika Terävä1
Aklarsso Tontasse   1
18

Kolmonen 2014
 
Bruno Mbonu14
Olli Mäenpää7
Niko Hiltunen6
Elias Thureson5
Sami Lehtilä3
Santeri Ratia3
Mika Terävä3
Janne Aalto1
Timo Asikainen1
Viktor Bilishenko1
Sami Hakala1
oma maali  2
47

Kolmonen 2013
 
Olli Mäenpää11
Elias Thureson7
Niko Hiltunen5
Tero Tammenlaakso4
Mika Terävä3
Timo Asikainen2
Viktor Bilishenko2
Aklaesso Tontasse1
oma maali  2
37

Kolmonen 2012
 
Niko Hiltunen7
Mika Terävä6
Aklaesso Tontasse5
Tero Tammenlaakso4
Alexander Törnroth4
Olli Mäenpää3
Janne Aalto2
Viktor Bilishenko1
Joni Hyytiä1
Kai Lempinen  1
34

Kolmonen 2011
 
Jari Nieminen7
Olli Mäenpää5
Viktor Bilishenko4
Kai Lempinen4
Petteri Pitkänen4
Siim Ots3
Ville Raitanen3
Tero Tammenlaakso3
Mika Terävä3
Alexander Törnroth3
Joni Hyytiä2
Riku Jalonen1
Aarno Koivisto1
Kimmo Mäkeläinen1
Heikki Villa  1
45

Kolmonen 2010
 
Kai Lempinen9
Olli Mäenpää8
Riku Jalonen6
Aarno Koivisto5
Viktor Bilishenko3
Janne Mäntynen3
Ville Raitanen3
Alexander Törnroth2
Vesa-Pekka Leimala1
Miika Mäenpää1
Lauri Raitala1
Oma Maali  1
43

Maalipörssi 1998-2015
 
1.Jari Nieminen159
2.Sami Suilamo66
3.Niko Hiltunen52
4.Olli Mäenpää44
5.Riku Jalonen34
6.Aarno Koivisto30
7.Viktor Bilishenko21
8.Mikko Mäenpää19
9.Markku Juvonen18
10.Janne Aalto16
11.Mika Terävä16
12.Elias Thureson15
13.Eero Koskinen14
Kai Lempinen14
Bruno Mbonu14
16.Tommi Avola13
Janne Mäntynen13
18.Ari-Petteri Nurminen11
Tero Tammenlaakso11
20.Antti Koivisto10
21.Tomi Berg9
Tero Hyppänen9
Sami Kattelus9
Kimmo Mäkeläinen9
Aklaesso Tontasse9
Alexander Törnroth9
27.Miika Mäenpää8
Ville Raitanen8
29.Juhani Koskinen7
30.Joni Koski6
Mauno Mikkola6
Arttu Salminen6
Tomi Sukula6
Jukka Uitto6
35.Jari Jokinen5
Sami Lehtilä5
Vesa-Pekka Leimala5
Aki Pennanen5
Santeri Ratia5
Harry Sandström5
Manne Suominen5
Mikko Suominen5
43.Timo Asikainen4
Taneli Heikkilä4
Rami Lehtinen4
Juha Lipponen4
Petteri Pitkänen4
Sami Raivonen4
49.Dmitri Gontcharov3
Joni Hyytiä3
Siim Ots3
Jari Sauren3
53.Tommi Ahonen2
Anssi Gröhn2
Aapo Hakala2
Tuukka Keskikallio2
Ville Korhonen2
Arto Kovanen2
Antti Kontsas2
Hannu Sairanen2
Ilkka Teronen2
Jame Tuominen2
63.Kalle Anteroinen1
Sami Hakala1
Jaakko Laaksonen1
Aleksi Laine1
Jarno Laitinen1
Markku Lähderinne1
Peter Mettälä1
Niko Mäenpää1
Jarno Pihlava1
Lauri Raitala1
Omar Razaqi1
Sami Söder1
Kimmo Tuomi1
Ville Tuomi1
Heikki Villa1
Pasi Vuorela1
79.Oma Maali   12
821
Kolmonen 2009
 
Riku Jalonen6
Jari Nieminen5
Tontasse Aklaesso2
Niko Hiltunen2
Aarno Koivisto2
Antti Kontsas2
Olli Mäenpää2
Janne Mäntynen2
Ville Raitanen2
Viktor Bilishenko1
Anssi Gröhn1
Miika Mäenpää1
Ville Tuomi  1
29
Kolmonen 2008
 
Jari Nieminen23
Niko Hiltunen15
Aarno Koivisto8
Janne Mäntynen6
Miika Mäenpää3
Antti Koivisto2
Olli Mäenpää2
Kimmo Mäkeläinen2
Riku Jalonen1
Markku Lähderinne1
Oma Maali  1
64
Kolmonen 2007
 
Jari Nieminen15
Niko Hiltunen11
Riku Jalonen7
Kimmo Mäkeläinen4
Aarno Koivisto3
Antti Koivisto3
Miika Mäenpää2
Olli Mäenpää2
Janne Mäntynen2
Dmitri Gontcharov  1
50
Kolmonen 2006
 
Jari Nieminen16
Niko Hiltunen6
Tommi Avola3
Sami Kattelus2
Aarno Koivisto2
Mikko Suominen2
Victor Bilishenko1
Riku Jalonen1
Jaakko Laaksonen1
Mauno Mikkola1
Miika Mäenpää1
Mikko Mäenpää1
Oma Maali  1
38
Nelonen 2005
 
Jari Nieminen39
Tommi Avola10
Aarno Koivisto7
Sami Suilamo7
Victor Bilishenko6
Arttu Salminen6
Janne Aalto3
Riku Jalonen3
Dmitri Gontcharov2
Kimmo Mäkeläinen2
Mikko Suominen2
Anssi Gröhn1
Sami Kattelus1
Niko Mäenpää1
Oma Maali  1
91
Kolmonen 2004
 
Jari Nieminen7
Aarno Koivisto3
Sami Suilamo2
Jame Tuominen2
Kalle Anteroinen1
Peter Mettälä1
Mikko Mäenpää1
Mikko Suominen1
Kimmo Tuomi  1
19
Nelonen 2003
 
Sami Suilamo17
Jari Nieminen15
Eero Koskinen5
Rami Lehtinen4
Sami Raivonen4
Janne Aalto3
Mikko Mäenpää3
Ari-Petteri Nurminen2
Riku Jalonen2
Ilkka Teronen1
Hannu Sairanen  1
57
Nelonen 2002
 
Eero Koskinen9
Sami Suilamo8
Tero Hyppänen7
Markku Juvonen6
Jukka Uitto6
Harry Sandström4
Riku Jalonen 3
Ari-Petteri Nurminen3
Tommi Ahonen2
Victor Bilishenko2
Mauno Mikkola1
Aki Pennanen1
Hannu Sairanen1
Ilkka Teronen  1
54
Nelonen 2001
 
Sami Suilamo13
Juhani Koskinen6
Markku Juvonen5
Mikko Mäenpää5
Ari-Petteri Nurminen4
Vesa-Pekka Leimala3
Mauno Mikkola3
Aapo Hakala2
Taneli Heikkilä2
Riku Jalonen2
Tomi Berg1
Tero Hyppänen1
Sami Kattelus1
Aki Pennanen  1
49
Nelonen 2000
 
Jari Nieminen17
Mikko Mäenpää7
Tomi Berg4
Joni Koski4
Sami Suilamo3
Sami Kattelus2
Oma Maali2
Jari Sauren2
Riku Jalonen1
Mauno Mikkola1
Juhani Koskinen1
Taneli Heikkilä1
Tero Hyppänen1
Antti Koivisto1
Vesa-Pekka Leimala1
Jarno Pihlava1
Sami Söder1
Pasi Vuorela  1
51
Nelonen 1999
 
Sami Suilamo14
Jari Nieminen6
Tomi Berg4
Juha Lipponen4
Aki Pennanen3
Markku Juvonen2
Antti Koivisto2
Joni Koski2
Ari-Petteri Nurminen2
Riku Jalonen1
Jarno Laitinen1
Jari Sauren  1
42
Nelonen 1998
 
Jari Nieminen9
Janne Aalto7
Tomi Sukula6
Jari Jokinen5
Markku Juvonen5
Manne Suominen5
Sami Kattelus3
Ville Korhonen2
Arto Kovanen2
Mikko Mäenpää2
Sami Suilamo2
Taneli Heikkilä1
Aleksi Laine1
Harry Sandström1
Oma Maali  2
53
yllpito: sami.kattelus@kapsi.fi