logo
 ETUSIVU  |    HOIVAMUSIIKKI  |    MUSIIKINOPETUS  |    MUSIIKKITERAPIA  |    FYSIOAKUSTINEN HOITO  |   MUUT MUSIIKKIPALVELUT  |    YHTEYSTIEDOT    


Vanhusten hoivamusiikki on
monipuolista ja yksilöllistä

 
 
 
  Mitä hyötyä hoivamusiikista on?

 
  Musiikillinen vierihoito

 
  Kokemuksia hoivamusiikista

 
Hoivamusiikkipalveluiden tavoitteena on tarjota vanhuksille mahdollisuus osallistua musiikilliseen kulttuuritoimintaan. Jokaisella ihmisellä on oikeus hoitaa ja kehittää omaa musiikkisuhdettaan iästä, kunnosta tai asuinpaikasta riippumatta.

Hoivamusiikki tarkoittaa musiikillista hoivaa ja huolenpitoa, jota voidaan toteuttaa niin yksilö- kuin ryhmämuotoisesti.

Hoivamusiikkituokiot voivat sisältää laulamista ja musiikin kuuntelua sekä erilaisiin soittimiin tutustumista. Vanhat laulut niin kuunneltuina kuin laulettuinakin herättävät usein muistoja vuosikymmenten takaa.

Hoivamusiikkipalveluiden asiakas voi asua kotonaan, palvelutalossa tai vanhainkodissa. Hän voi olla tilapäisesti kuntoutuslaitoksessa, sairaalassa tai terveyskeskuksessa. Kaikissa tapauksissa hoivamuusikko saapuu asiakkaan luo, jolloin vanhuksen ei tarvitse huolehtia lähtemisestä.

Olennaista hoivamusiikkitoiminnassa on turvallinen ja mukava ilmapiiri. Osallistuminen ei edellytä soitto- tai laulutaitoa. Jokaiselle asiakkaalle laaditaan yksilöllinen hoivamusiikkisuunnitelma, johon kirjataan asiakkaan ja/tai omaisen toiveet ja ajatukset toiminnan suhteen.